Text

Text

”Gedigen är det ord som kommit för mig. ›Närbilder och utblickar‹ lyder undertiteln. Den är talande, för det gedigna yttrar sig som en blandning av personliga minnen och människor han mött, historisk forskning i arkiven och reflektioner utifrån litteraturen . . .” 

Marita Adamsson, Bohusläningenhttp://www.bottnafjord.se

Gerlesborg Bottna Svenneby
Närbilder och utblickar

Den här boken handlar om Gerlesborg, om konstskolan, men mest om den gamla kulturbygden kring Gerlesborg, om Bottna och Svenneby. Boken innehåller strövtåg i tid och rum, den berättar om Emilie Flygare-Carlén och Gerlseborg, om stenarbetarnas stolta fackföreningsrörelse och om några stora personligheter. Den bygger på historiskt källmaterial och på samtal och på berättelser av dem som verkligen visste – bygdens eget folk. Boken är rikt illustrerad med teckningar av konstnären Claes Jurander.
http://www.bottnafjord.se
Gratis nedladdning av bokenBottnafjord_Forlag.html