Läs och tag varning! Tiderna är som alltid bistra.


Författaren – präglad i ett socialt kontrastspel under 1930- och 40-talen. Å ena sidan Östermalm i Stockholm: en ensam strävsam mor, ibland i konvulsioner; en far, ofta frånvarande, ständigt närvarande; farmor med utsträckt hand för att ge och få tröst; farfar, behärskad i sliten vargskinnspäls. Å andra sidan Skaraberg i Frillesås i Halland:  morfar, händig toffelmakare; mormor, mild med sot på händerna och morbror, en riktigt »tillsigkommen« karl. 


Alla är de döda. Lever gör Gustaf Jacobson (1881–1946), som gett boken dess titel, ansedd lektor vid Östermalms högre allmänna läroverk, nuvarande Östra Reals gymnasium i Stockholm. Han endast blundar, påstår författaren – liksom Karl XII i Tegnérs dikt. De värderingar lektorn representerade, och som författaren tog långvariga intryck av, bidar kanske sin tid också inom dagens samhälle?


Läs och tag varning! Tiderna är som alltid bistra.

Berättelser och anteckningar i skuggan av Östermalm

”Medan Gustaf Jacobson tidiga majmorgnar 1945 gick sin vanliga skolväg, drog de allierade från öst och väst in i det Tredje riket. Säkert sviktade han under sina associationer till ett nytt Poltava och Perevolotjna: nederlag och kapitulation för vad han hyllade som germanskt – västerländskt.


Han gick över Karlaplan och längs Karlavägen – häri låg nog en daglig förödmjukelse. Erik Dahlbergsgatan, Narvavägen, Banérgatan . . . Stadsdelens storsvenska gatunamn accentuerade hans upplevelse av nederlag för vad han trott på och i skrift kämpat för.


Bakom de förnäma fasaderna bodde många av Sveriges styresmän. I hans ögon fanns där nu anpasslingar, inte längre till Tyskland, utan till segrarna, till »anglomanien och amerikanismen«. Och till bolsjevismen.”

Gratis nedladdning av bokenBottnafjord_Forlag.html